กิจกรรมหน่วย

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของ บช.ส. 

ทำความสะอาด (กวาดลานวัด)

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค.66 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส. เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งสะสมระยะทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Virtual Run)  

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมทำบุญประจำปี 

วันพุธ ที่ 9 ส.ค.66 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศพข.บช.ส.

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส ร่วมกับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการนักปฏิบัติการข่าว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

ทำความสะอาดรอบบริเวณ ศพข.บช.ส.

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค.66 ณ ศพข.บช.ส.


ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของ บช.ส. 

บริจาคโลหิต

วันอังคารที่ 13ิ.ย.66 ณ โรงพยาบาลตำรวจ


ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของ บช.ส. 

ทำความสะอาด (กวาดลานวัด)

วันพุธที่ 31 มิ.ย.66 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส. ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทานและทำความสะอาดวัด 

ตามโครงการ "ตำรวจไทยใจสะอาด" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย.66  ณ วัดเทวสุนทร

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของ บช.ส. 

บริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ 10 มี.ค.66 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย