กิจกรรมหน่วย

(2566)

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส. ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทานและทำความสะอาดวัด 

ตามโครงการ "ตำรวจไทยใจสะอาด" 

ในวันที่ 27 เม.ย.66  ณ วัดเทวสุนทร

ข้าราชการตำรวจ ศพข.บช.ส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของ บช.ส. 

วันศุกร์ที่ 10 มี.ค.66 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย