ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว 

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(INTELLIGENCE DEVELOPMENT CENTER of SPECIAL BRANCH BUREAU)

ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี (BLACK TIGER) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (20 มี.ค.66) เวลา 9.00 น. พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม1 ศพข.บช.ส. โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 นาย ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 20 มี.ค. – 5 มิ.ย.66 สำหรับโครงการอารักขาบุคคลสำคัญและการตอบโต้ทางยุทธวิธี รุ่นที่ 5 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งงานด้าน การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ การฝึกยุทธวิธีและการปฏิบัติอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ  เพื่อรองรับภารกิจและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

การจัดซื้อจัดจ้าง