ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่  27/6-8 ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล์ : saraban@idc.go.th

โทร. 02 551 7077-8

โทรสาร 02 551 7077 ต่อ 552

Facebook : https://www.facebook.com/idcsbpolice

สอบถามเพิ่มเติม : messenger live chat