ผู้บริหาร

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์

รอง ผบก.ศพข.บช.ส.

โทร 02 551 7077-8

พ.ต.อ.กนัย กรรณสูต

ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส.

โทร 02 551 7077-8

พ.ต.อ.รัฐพงศ์ สุจริต

ผกก.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส.

โทร 02 551 7077-8

พ.ต.อ.หญิง ตรีดารา วงษ์วานิช

ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส.

โทร 02 551 7077-8

พ.ต.ท.รณกฤต มหาสนิท

รอง ผกก.ฝอ.ศพข.บช.ส.

โทร 02 551 7077-8