สิ่งอำนวยความสะดวก

(Facilities for Traning )

แผนผังอาคาร

ห้องอบรม/ห้องเรียน

ห้องประชุม 1

ตั้งอยู่ที่อาคารฝึกอบรม 

รองรับได้ 120 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก : wifi 

อุปกรณ์

ห้องประชุม 2

ตั้งอยู่ที่อาคารฝึกอบรม 

รองรับได้ 40 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก : wifi 

อุปกรณ์


ห้องประชุม 3

ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์

แบ่งห้องประชุมได้ 2 ห้อง (หน้า-หลัง)

รองรับได้ 100 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก : wifi 

อุปกรณ์

อาคารที่พัก

อาคารที่พัก 1

จำนวนห้องพัก 40 ห้อง

รองรับได้สูงสุด 120 คน (3 เตียง/ห้อง)

ภายในห้องพัก มีโต๊ะทำงาน เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว มี wifi

อาคารที่พัก 2

จำนวนห้องพัก 26 ห้อง

รองรับได้สูงสุด 52 คน (เตียงเดี่ยว)

ภายในห้องพัก มีโต๊ะทำงาน เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว มี wifi

สนามกีฬา

ห้องออกกำลังกาย

ตั้งอยู่ที่อาคารที่พัก 1

ลานกีฬาอเนกประสงค์

ลานฝึก,บาสเก็ตบอล, ฟุตซอล

สนามยิงปืนพกสั้น 14 ช่องยิง

ห้องอบรม และสนามยิงปืนพกสั้น 14 ช่องยิง