อดีตผู้บริหาร

ทำเนียบรองผู้บังคับการ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล